Lần ngoại tình sung sướng cùng sếp già Momonogi Kana gợi cảm , nhắm ngay viên cảnh sát giao thông cùng Trịnh Tam Gia ghi hình thu lại,. – Tôi bất kể, Mối tình vụng trộm với giám đốc già Momonogi Kana cuồng dâm con mẹ nó, ông lôi thằng này ra, tôi phải đập hắn một trận, rồi còn phải bồi thường xe của tôi nữa. Trịnh Tam Gia nắm thật chặc cổ áo cảnh sát giao thông không chịu thả, Tạ Hồng Cử tiến lên bắt đầu khuyên bảo. – Anh Trịnh trước buông tay ra đi, tôi là Tạ Hồng Cử, chúng ta đã từng ăn cơm chung với nhau đấy, còn nhớ tôi không? Tạ Hồng Cử đi đến bên cạnh bọn họ, tiến lên khuyên Trịnh Tam Gia đang thở hồng hộc.