Không có tiền nên tống tình em thuê nhà Yu Shinoda dâm đãng , thịt liên miên không dứt. Bị đánh đòn trước mặt mấy nữ, Huyết Yêu Cơ cả gương mặt như xung huyết, Đòi tiền thuê nhà vợ hàng xóm Yu Shinoda mông đẹp vừa thẹn vừa giận hét lên thất thanh: “Ta muốn giết ngươi!” “Này thì giết!” Lạc Nam lại đánh liên tục hàng trăm lần, để lại dấu tay đỏ thẳm trên kiều đồn trắng nõn. “Dâm nữ, bị đánh chảy ra nước tới.” Thập Khánh Huyên chế nhạo nói, chỉ thấy tiểu huyệt của Huyết Yêu Cơ thật sự đã ướt át rịnh cả thuỷ sau