Giúp đỡ chị kế bị người yêu đá, gì! Nếu mà gạ some thì cũng some luôn. Hằng bĩu môi nói: – Thế nhỡ vợ nát rồi chồng không thích thì sao? Tôi cười bảo: – Hàng họ ngon thế kia thì nát sao được. – Biết đâu được đấy! Nhỡ đi về ghen rồi mắng vợ thì sao! Tôi bĩu môi nói! – Gớm! Đã cho đi rồi thì làm gì mà có chuyện mắng cơ chứ. Nhìn cái mặt kìa! Cũng muốn đi lắm đúng không? Cứ nói thẳng với chồng đi,Giúp đỡ chị kế bị người yêu đá chồng có ghen đâu mà! Hằng không nói gì nhưng tôi biết trong thâm.