Em nhân viên chuốc say rồi gạ địt sếp già Momonogi Kana ngọt nước , một chút đi, Mối tình vụng trộm với giám đốc già Momonogi Kana lồn khít bây giờ em còn phải chạy về huyện Hải Dương, cũng không ngồi lâu được, cô giáo Phó, xin hẹn gặp lại. Đinh Nhị Cẩu thật sự là không biết nói thêm cái gì nữa, đối mặt với Phó Phẩm Ngàn một người đàn bà trí thức tài giỏi, hắn luôn có một loại cảm giác có tật giật mình. – Anh quen biết cô giáo Phẩm Ngàn sao? Lăng Sam với ánh mắt hâm mộ khi ngồi trong xe Đinh Nhị Cẩu hỏi. – Cô giáo Phẩm Ngàn? Cô giáo Phẩm Ngàn nào nhỉ? Đinh Nhị Cẩu giả ngây hỏi lại. – Hừ… anh không biết cô giáo Phẩm Ngàn?