Đưa vào đời nữ sinh Nana Yagi nõn nà , mọi thứ đều dễ nói. Bởi vì còn phải cộng thêm chữa thương, lần này Chu Hằng tốn hết 3 canh giờ mới khôi phục hoàn toàn, hắn quay đầu nhìn lại cầu đá thật dài, trong lòng suy tưởng miên man. Hắn tuyệt đối không phải người đầu tiên xông qua hai ải này, Dận vợ nên gạ gẫm luôn em học trò Nana Yagi vắng chồng mà nơi này sẽ căn cứ thực lực võ giả để điều chỉnh độ khó, như vậy những người trước kia làm sao xông qua được? Hắn đã đủ kinh diễm tuyệt thế, tuy