Đến nhà chơi lén lút đụ luôn vợ bạn, ở công ty. Quen với Hằng tôi với biết bố mẹ vợ tôi cũng thuộc gia đình cơ bản, không giàu có lắm nhưng nói chung cũng có của ăn của để. Dưới Hằng còn một cô em gái tên Linh nữa, mới học năm nhất cũng xinh giá nhưng không có nét bằng cô chị. Tôi cũng biết là Hằng học giỏi nhưng chơi bời cũng ác, nàng mất trinh từ hồi lớp chín mà sau này Hằng mới kể cho tôi biết. Nói về đời sống tình dục của tôi và Hằng thì khá là thoải mái,Đến nhà chơi lén lút đụ luôn vợ bạn vì.