Chuốc thuốc ngủ rồi hiếp dâm chị họ, vào máy, rồi gấp bức thư đơn giản lại và cho vào ngăn kéo bàn. Tôi cũng không để ý đến nội dung dòng nhắn sau chữ chữ P/S. Tôi thao thức cả đêm, Chuốc thuốc ngủ rồi hiếp dâm chị họ với đủ mọi kịch bản cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi gọi. Thấp thỏm một tuần, tôi vẫn chưa định hình được tình huống để gặp cô gái, dòng chữ “Anh là Hùng” vẫn nằm nguyên trong ô tin nhắn. Thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại định bấm nút gửi rồi lại tắt đi, đến nỗi đám bạn đoán già.