Cha chồng hồi xuân thịt luôn nàng dâu Rana Kawai lồn khít , rồi hãy đi, từ đây đi về huyện Hải Dương cũng khá xa đấy. Dù chỉ là lời mời khách sáo, nhưng người được mời lại không có chối từ, cái này làm cho Phó Phẩm Ngàn có một loại cảm giác chính mình đào hầm vùi chôn mình vậy khi lỡ mở miệng mời Đinh Nhị Cẩu. Miêu Miêu đi phía trước, Phó Phẩm Ngàn ở chính giữa, Bố chồng khoái lạc chén vợ của con trai Rana Kawai dâm đãng Đinh Nhị Cẩu cuối cùng, căn nhà này Đinh Nhị Cẩu đã tới một lần, cho nên cũng không có xa lạ gì, mặc dù chỉ là hai phòng ngủ khá nhỏ và một phòng khách, nhưng do ở bên cạnh trường học, cho nên