Bố dượng thèm lồn địt luôn con riêng của vợ Karen Mifune cực dâm đẹp với sự thèm muốn vô cùng. Tính ra thì cũng đã gần một tuần rồi ông chưa được xả phát súng nào kể từ cái bữa trong nhà bếp. Thủy Tiên cũng đã chấm dứt mối quan hệ với ông bằng cách chặn số điện thoại nên mối ngon này coi như phải chấp nhận bỏ qua trong sự tiếc rẻ. Còn bà Dậu là vợ ông mà mấy bữa nay cũng không cho ông đụng vô người mới bực chứ. Bà Mẹo cứ lấy lý do ông Dậu ra ngoài gái gú lăng nhăng nên bà giận không.